# علی_میرزا

بیران بلاگ

بیرانوند 1-    دشائینان 2-    آلائینان دشائینان : 1-     پیرداده /طهماسب-/الماس-/علی راست-/الیاسطهماسب*جمشید-*علی مراد-*حاجی مراد-*علی رحم*جمشید(جمشیر)-جمشیدی-فرامرز-تراب-شیخ عالی-بگلر-خانلر-نریمان-پیری-سلیمانفرامرز1-برزو2-بهمن-3تیمور-4جهانشیخ عالیمحمدتقی-محمد-جعفر-حدادبگلرولی-قیصور-میرزاجان-درویش-شگرترابشاه عباسخانلرصیدجان-رحم خدانریمانسالار-سبزمراد-حاجی مراد-کریمسلیماننامدار-شفیعپیریندارد 2-چقلوند 3-     رش 4-     شلکه برگ بید...................قنبر(شیرخدا)دربروجرد برگ بید: دوست خانم...................گلستان دوست خانم ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 71 بازدید