# شلکه

بیران بلاگ

بیرانوند 1-    دشائینان 2-    آلائینان دشائینان : 1-     پیرداده /طهماسب-/الماس-/علی راست-/الیاسطهماسب*جمشید-*علی مراد-*حاجی مراد-*علی رحم*جمشید(جمشیر)-جمشیدی-فرامرز-تراب-شیخ عالی-بگلر-خانلر-نریمان-پیری-سلیمانفرامرز1-برزو2-بهمن-3تیمور-4جهانشیخ عالیمحمدتقی-محمد-جعفر-حدادبگلرولی-قیصور-میرزاجان-درویش-شگرترابشاه عباسخانلرصیدجان-رحم خدانریمانسالار-سبزمراد-حاجی مراد-کریمسلیماننامدار-شفیعپیریندارد 2-چقلوند 3-     رش 4-     شلکه برگ بید...................قنبر(شیرخدا)دربروجرد برگ بید: دوست خانم...................گلستان دوست خانم ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 13 بازدید

تیره های ایل بیرانوند

بیرانوند  =      ١-دشینان   :    ( شلکه ،رش ،  چغلوند ،پیرداده،لری،             دیوکان،..)                                                                                                                  ٢- الاینان        :             (الف -مال اسد    ب- یار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 82 بازدید