تیره های ایل بیرانوند

بیرانوند  = 

    ١-دشینان   :    ( شلکه ،رش ،  چغلوند ،پیرداده،لری،             دیوکان،..)                                                                                                             

    ٢- الاینان        :             (الف -مال اسد    ب- یار احمد )

 

 

 

 

نویسنده:      اهوراقربانی       (قاسمی).............ایمیلheahoora@yahoo.com 

/ 0 نظر / 176 بازدید