علت شناخت طوایف

دوستان عزیز خداوند متعال در قران کریم می فرماید: 

 "ما شمارا قبیله قبیله وطایف طایفه خلق کردیم تا توسط آن یکدیگر را بشناسید نه اینکه برتری نسبت به یکدیگر داشته باشید."

اما عزیزان شناخت قبایل وطوایف اصل مهمی است که فراموش شده است وهر کس در این زمینه باید تلاش خود را در راستای معرفی اصالت خود داشته باشد ونسبت به آن تعصب معقولانه ای داشته باشد نه تعصب خشک وبی منطق ،زیراهر ایرانی اگر نسبت  به اصالت خود بی توجه باشد چگونه می تواند نسبت به مملکت وایرانی بودن خود ببالد وافتخار کند.

/ 0 نظر / 20 بازدید